Khắc phục iPhone 4 hỏng micro

Đừng tự làm khó mình khi vùi đầu vào Google để sửa chữa chiếc iPhone 4Phương pháp để giải quyết tình hình cảm ứng iPhone 4 không đúng. Xem »/4s hỏng micro của bạn nữa. Có lẽ trong lúc tìm…