Phơi bày trò lừa đảo người dùng iPhone qua SMS

Huy Dũng Mobile – Thời gian gần đây, có nhiều người xấu đã sử dụng tin nhắn SMS để lừa người sử dụng iPhoneNhận xét hình chụp từ iPhone 5s. Xem » ở Việt Nam.

Công ty Bkav đã giả lập phần mềm để chứng minh cho lỗi này trên điện thoại iPhone, cách của bọn xấu là giả số điện thoại của bạn bè của nạn nhân và gửi tin nhắn về chính điện thoại của người ấy.

Tình huống này đã được đề cập trên một số trang web nước ngoài vào tháng 8/2012, nhưng, tại Việt Nam thì chưa giải thích thực tế. Sau kết quả kiểm tra của Bkav thì kẻ xấu muốn sử dụng điện thoại vào trường thông tin “Reply To” trong tin nhắn. Khi người dùng sử dụng iPhone sẽ hiện thỉ số điện thoại “Reaply” thay vì sẽ hiện thi số điện thoại người gửi như hầu hế các máy điện thoại khác. Công ty Apple xác nhận lỗ hỏng này trong phiên bản iOS 6

Giám đốc An ninh mạng của Bkav, ông Nguyễn Minh Đức cho biết: Lỗi này có thể dẫn đến nguy cơ nghiêm trọng, xuất hiện những nạn lừa đảo tống tiền bằng tin nhắn SMS. Kẻ xấu không chỉ lợi dụng số điện thoại của người nhà, bạn bè của nạn nhân mà còn có thể nguy trang bằng dịch vụ nhà băng hay nhà cung cấp dịch vụ viễn thông để lừa gạt người sử dụng iPhone.

Huy Dũng Mobile khuyến cáo người sử dụng iPhone nhận được tin nhắn từ người nhà quen nếu cảm thấy khác lạ, nghi, có thể nghĩ đến khả năng mình đang bị lừa, cần ngừa và tìm cách kiểm tra nguồn gốc của tin nhắn.

Nguồn: huy dũng mobile lừa đảo