Khắc phục iPhone 4 hỏng micro

Đừng tự làm khó mình khi vùi đầu vào Google để sửa chữa chiếc iPhone 4/4s hỏng micro của bạn nữa. Có lẽ trong lúc tìm hiểu bạn đã lý giải được vì sao điện thoại mình trục trặc mất…