Nhận xét hình  chụp từ iPhone 5s

Bình chọn hình trắng đen chụp bằng iPhone 5 Người dùng ĐT iPhone 5s đang quay trở lại với những bức hình đen trắng tưởng như đã biến mất trong cuộc sống hiện đại. Mặc dù không có chức năng…